0961.723.723

Hướng dẫn reset mã PIN cho USB Token Viettel

Hướng dẫn reset mã PIN cho USB Token Viettel

Trong quá trình sử dụng dịch vụ chữ ký số viettel, Nếu bạn quên mã PIN hoặc chữ ký số bị khóa do nhập sai nhiều lần, bạn vui lòng thực hiện các bước dưới đây để reset PIN.

Hướng dẫn reset mã PIN cho USB Token Viettel

Thiết lập môi trường máy tính để sử dụng tool reset

  1. Cắm USB Token vào máy tính và máy tính phải kết nối internet
  2. Cài đặt Java 7 hoặc 8

+ Java 7 32 bits, có thể download tại đây

+ Java 8 32 bits, có thể download tại đây

+ Java 8 64 bits, có thể download tại đây

  1. Download và cài đặt tool

Download tool:

+ Tool reset, có thể download tại đây

Cài đặt tool: Giải nén file định dạng .rar và chạy file Viettel-CA User Tool v1.0.exe

Hướng dẫn reset mã PIN cho USB Token Viettel

Bước 1: Cắm usb token vào máy tính và Bật tool mở khóa USB Token

Truy cập thư mục lưu file và click file Viettel-CA User Tool v1.0.exe.

Hướng dẫn reset mã PIN cho USB Token Viettel

Bước 2: Chọn USB Token cần mở khóa

Hướng dẫn reset mã PIN cho USB Token Viettel

Bước 3: Nhấn “Quên mật khẩu”

Hướng dẫn reset mã PIN cho USB Token Viettel

Bước 4: Tạo yêu cầu

Hướng dẫn reset mã PIN cho USB Token Viettel

Bước 5: Chọn email hay số điện thoại nhận mã mở khóa

Hướng dẫn reset mã PIN cho USB Token Viettel

Sau khi Nhấn Gửi mã mở khóa thì theo phương thức nhận khách hàng đã chọn sẽ nhận được mã mở khóa qua email hoặc số điện thoại.

Bước 6: Mở khóa USB Token thành công

Hướng dẫn reset mã PIN cho USB Token Viettel

Tool thực hiện mở khóa thành công và thông báo “Mở khóa USB Token thành công. Mật khẩu mới là “viettel-ca

Hướng dẫn reset mã PIN cho USB Token Viettel

  • gói cước di động Hỗ trợ về dịch vụ Hotline viettel khuyến mãi 09876.00.876 để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!